Přepis a překlad starého textu

Písmo

Četba starého písma čítá množství nástrah, se kterými se badatel chtě nechtě musí při jeho čtení potýkat. Texty 16., 17., ale i počátku 20. století nejsou psány jazykem, na který jsme dnes zvyklí, a tím spíše nejsou psány písmem, které bychom se učili ve školách. Dešifrování starých textů tak zabírá mnoho času a je to vedle samotného hledání pramenů patrně nejnáročnější část výzkumu. Rozpoznat v oněch “klikyhácích” čitelný text jsme se naučili při studiu historie na hodinách paleografie. Dnes máme již stovky hodin praxe, a můžeme se tak bez větších problémů v pramenech orientovat.

Zápisy v knihách

Při pátrání po předcích využívá badatel v první řadě církevní matriky, ve kterých se nacházejí jednotlivé údaje o narození, oddání a pohřbech, které daný farář provedl. Orientace v těchto knihách, kterých je v českých archivech přes sto tisíc, je hlavně ve starším období velice obtížná. V průběhu sedmnáctého, ale téměř i celého osmnáctého století závisela podoba vedení knihy na faráři. Snad nebudeme daleko pravdy, když si zápis do matriky představíme i tak, že si farář večer za svitu svíčky (možná posilněn vínem) sedl k zaprášené knize, namočil starý brk do kalamáře a začal psát… Písmo je totiž často nejen neúhledné, ale i vybledlé. Výjimkou nejsou ani škrtance, které znesnadňují orientaci. A měl-li takový farář na starost třeba 40 vsí, musíme mu prominout, že se nejednou dopustil chyby či že daný úkon vůbec nezapsal.

Nabízíme

Jelikož chceme poskytnout komplexní služby v oblasti pátrání po předcích, rádi bychom nabídli i možnost se v paleografii vzdělat. V první řadě jsme pro Vás připravili několik ukázek toho, jak archiválie vypadají. Můžete si je prohlédnout na tomto odkazu a zkusit některé z nich přečíst.

Současně nabízíme individuální schůzky s naším lektorem, který Vám vysvětlí, na co se v textu soustředit, jak rozlišit jednotlivá písmena, rozpoznat často užívané zkratky a další symboly. Kromě toho Vám může dát tipy, kde (v jakých pramenech či literatuře) je možné hledat informace o Vaší rodině. Místo a čas schůzky je vždy předmětem individuální domluvy. Současně nabízeme i pomoc a asistenci při bádání přímo v archivu. Kompletní přehled služeb naleznete v záložce ceník.